מתפרה מקצועית בלב תל אביב תפירה וגזירה בכל כמות לפי הזמנה מתפרת גרציה 

מתפרתה מקצועית | מתפרה.

053-9419015